Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Generell informasjon

Postadresse
KORNBØNDENES INTERESSEORGANISASJON
Høyvangvegen 40
Blæstad
2322 RIDABU

E-post kio@kio.no
Tlf 957 69 860

Vi bygger om

Et lite løft av nettsidene er på høg tid. I en periode vil derfor sidene bære preg av at vi bygger om. 

Vi beklager ulempene dette måtte medføre. 


Mandag er KiO på Osloturne

Mandag 5. mars har KiO sitt årlige møte med partene i jordbruksoppgjøret. I tillegg møter vi Norske Felleskjøp for å diskutere kornpolitikk og å dele tanker om videre arbeid for kornbønder og kornet.

Vårt møteprogram ser slik ut:

  • Kl 12:00 Norske Felleskjøp
  • Kl 14:00 Norges Bondelag
  • Kl 15:30 Landbruks- og matdepartementet
  • Kl 18:00 Norges Bonde- og Småbrukarlag

Dersom du har innspill du ønsker at vi skal ta med oss i møtene er det viktig å være rask, enten med å ta kontakt med leder eller sende til kio@kio.no.

Årsmøte i KiO - leder John Lilleborge gjenvalgt

Årsmøtet ble avholdt i Oslo 14. februar. I forkant av årsmøet inviterte KiO til et åpent fagmøte med to tema og tre innledere:

  • Korntørkeøkonomi v/ Lars Kjus, NLR Øst og Sindre Flø, Norske Felleskjøp
  • Norsk korn framover og framtida for markedsreguleringen v/ Lars Fredrik Stuve, Norske Felleskjøp

KiO takker innlederne for bidraget og nyttig kunnskap inn i et nytt år med korn i fokus.

Årsmeldinga (som ligger lenger ned på sida) ble gjennomgått. Leder hadde fokus på at korn og KiO var mye i media gjennom året grunnet vårt arbeid med jordbruksmeldinga. KiO var en viktig bidragsyter til at Norske Felleskjøp forble markedsregulator (noe også Stuve kommenterte i sitt innlegg i fagmøtet).
Regnskap 2017 og budsjett 2018 ble gått gjennom og svart på ulike spørsmål. Grunnet feil i utsendt regnskap ble nytt regnskap lagt fram, med noter og revisjonsrapport. Årsresultatet ble da et overskudd på kr 6.487. Årsmelding, regnskap og budsjett ble deretter godkjent.

Kontingentoppsettet har ligget stille siden oppstarten. Med nye hjelpemidler vil vi nå bruke oppdaterte arealer fra produksjonstilskuddssøknaden som grunnlag. Nytt kontingentsystem ble:
Grunnkontingent: kr 300

Arealkontingent: kr 0,75 per dekar
Makskontingent: kr 900

Valget ble ledet av leder i valgkomiteen, Ole Gjerlaug

Styrets sammensetning ble:

Leder

Styremedlem

Vara,

i nummerert rekkefølge

Revisor

Nytt medlem valgkomiteen

Navn:

John Lilleborge, gjenvalgt

Håkon Tørrestad og Rune Sandsether, gjenvalgt for 2 år. Ottar Kjus, valgt for 1 år. Ole Albert Bøhn var ikke på valg

Erik Skaare, Hans Ole Øwre Klomstad, Magne Ystgard

Arne Ingvar Dobloug

Ole Peder Hubred


Sindre Flø, Norske Felleskjøp viser oversikt over levert korn i tonn og prosent av samlet for sesongen pr oktober fra sesongen 2000/2001

Det ble mindre endringer i godtgjørelse til leder og styremedlemmer.
Styret jobber videre med arbeidsprogram, med utgangspunkt i arbeidsprogrammet fra 2017

Årsmøte

Det kalles herved inn til årsmøte i Kornbøndenes interesseorganisasjon onsdag den 14. februar klokken 18:00 på Thon Hotel Opera, Oslo. 

I forkant av vanlige årsmøtesaker inviterer vi til fagmøte med følgende program:

Klokkeslett    Programpost

17:30           Oppmøte og kaffe

18:00           Stortinget har besluttet å videreføre Norske Felleskjøp som markedsregulator – hva skjer nå?
                   v/ Lars Fredrik Stuve, direktør Norske Felleskjøp

                    Økonomiske betraktninger rundt egen korntørke / direktelevering
                   v/ Lars Kjuus, Norsk Landbruksrådgiving Øst

                   Hvordan tenker markedsregulator om prisløype korn?
                  v/ Sindre Flø, Norske Felleskjøp

20:00           Pause med kaffe og noe å bite i

                   Av hensyn til servering vil vi gjerne ha påmelding innen mandag 12. februar
                   Denne gjøres til kio@kio.no eller SMS 957 69 860

20:15          Årsmøte

Kio er ikke part i jordbruksoppgjøret, der rammene for næringen forhandles. KiO blir imidlertid hørt i sine innspill, både i jordbruksoppgjøret, og i siste arbeidsår og i innspill til stortingsmeldingen.

Hva syns du om jobben som er gjort i 2017 i disse sakene? Kom på årsmøtet – med ros eller ris. 

Vel møtt! 

Styret i KiO


Bli medlem

Organisasjonen trenger aktive og engasjerte medlemmer. Støtt opp under arbeidet for kornbondens økonomiske, faglige og sosiale kår. Bli medlem! 


Del denne siden med andre!

Share on Facebook

© 2024 KIO