Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Generell informasjon

Postadresse
KORNBØNDENES INTERESSEORGANISASJON
Høyvangvegen 40
Blæstad
2322 RIDABU

E-post kio@kio.no
Tlf 957 69 860

Kornbøndenes Interesseorganisasjon – KIO
– hvem er vi og hva gjør vi?


KiO ble stiftet i april 1997 og har siden starten vokst til å bli en innflytelsesrik organisasjon som arbeider for å bedre kornprodusentenes økonomiske, faglige og sosiale kår. Selvsagt merker også KiO at det skjer en strukturendring i kornproduksjonen, men vi har fortsatt ca. 250-300 medlemmer fra Agder i sør til Nordland i nord, med tyngdepunkt i Østlandsområdet. KiO har også mange medlemmer i Trøndelag.

Hovedarbeidsområder
KIOs oppgave er å påse at kornbøndenes interesser blir ivaretatt i ulike fora. De viktigste arenaer vi har for dette er:
Jordbruksoppgjøret: KIO fremmer krav foran hvert års jordbruksoppgjør. Vårt mål er at partene i jordbruksoppgjøret (Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag) blir fulgt opp for å sikre kornbonden en fornuftig inntekstutvikling.
Markedsregulator for korn: KIO har jevnlige møter med Norske Felleskjøp, som er markedsregulator på korn. 
Høringsinnstans: KIO har nå status som høringsinstans for Landbruksdepartementet og Statens Landbruksforvaltning. 
KIO ber om møter med Næringskomiteen på Stortinget når vi mener det er hensiktsmessig


Det dyrkes i dag korn på ca 1/3 av Norges fulldyrkede jordareal og det utgjør i overkant av 3 millioner dekar fordelt på ca 10.000 produsenter. Vi har med andre ord et stort ansvar å ivareta og et stort medlemspotensiale for vår organisasjon. Husk at alle medlemmer kan bidra til at vi blir enda flere medlemmer og dermed øke vår innflytelse ytterligere.

KiO utgir medlemsbladet På kornet 2 ganger pr. år. Bladet fungerer som organisasjonens bindeledd mellom medlemmene og styret.

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt enten via kio@kio.no eller du kan ringe KiO på telefon 957 69 860. 

Organisasjonssekretærstillingen blir ivaretatt av Norsk Landbruksrådgiving Innlandet og er delt mellom Knut Erling Røhnebæk og Harald Solberg.

Les KiOs vedtekter


Styret for KiO

Leder
Rune Sandsether
Nedre Ugstad gård
Åsheimveien 3A
3490 Klokkarstua
Mobil: 971 85 710
E-post: postrune@online.no

Nestleder
Ola Fiskvik
Auranvegen 60
7510 Skatval
Mobil: 911 42 052
E-post: ola@fiskvik.no

Styremedlem
Ole Peder Hubred
Narumsvegen 169
2847 Kolbu
Mobil: 971 14 149
E-post: karihubred@gmail.com 

Styremedlem
Lars Erik Huseby
Presthusvegen 3
7350 Buvika
Mobil: 906 52 298
E-post: husebylarserik@gmail.com 

Org.sekretær
Midlertidig: Leder
E-post: postrune@online.no

Sekretariat/innmelding
KiO 

Hjemmeside www.kio.no 
E-post: postrune@online.no

Del denne siden med andre!

Share on Facebook

© 2024 KIO