Generell informasjon

Postadresse
KORNBØNDENES INTERESSEORGANISASJON
Høyvangvegen 40
Blæstad
2322 RIDABU

E-post kio@kio.no
Tlf 957 69 860

Kornbøndenes Interesseorganisasjon – KIO
– hvem er vi og hva gjør vi?


KiO ble stiftet i april 1997 og har siden starten vokst til å bli en innflytelsesrik organisasjon som arbeider for å bedre kornprodusentenes økonomiske, faglige og sosiale kår. Selvsagt merker også KiO at det skjer en strukturendring i kornproduksjonen, men vi har fortsatt ca. 250-300 medlemmer fra Agder i sør til Nordland i nord, med tyngdepunkt i Østlandsområdet. KiO har også mange medlemmer i Trøndelag.

Hovedarbeidsområder
KIOs oppgave er å påse at kornbøndenes interesser blir ivaretatt i ulike fora. De viktigste arenaer vi har for dette er:
Jordbruksoppgjøret: KIO fremmer krav foran hvert års jordbruksoppgjør. Vårt mål er at partene i jordbruksoppgjøret (Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag) blir fulgt opp for å sikre kornbonden en fornuftig inntekstutvikling.
Markedsregulator for korn: KIO har jevnlige møter med Norske Felleskjøp, som er markedsregulator på korn. 
Høringsinnstans: KIO har nå status som høringsinstans for Landbruksdepartementet og Statens Landbruksforvaltning. 
KIO ber om møter med Næringskomiteen på Stortinget når vi mener det er hensiktsmessig


Det dyrkes i dag korn på ca 1/3 av Norges fulldyrkede jordareal og det utgjør i overkant av 3 millioner dekar fordelt på ca 10.000 produsenter. Vi har med andre ord et stort ansvar å ivareta og et stort medlemspotensiale for vår organisasjon. Husk at alle medlemmer kan bidra til at vi blir enda flere medlemmer og dermed øke vår innflytelse ytterligere.

KiO utgir medlemsbladet På kornet 2 ganger pr. år. Bladet fungerer som organisasjonens bindeledd mellom medlemmene og styret.

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt enten via kio@kio.no eller du kan ringe KiO på telefon 957 69 860. 

Organisasjonssekretærstillingen blir ivaretatt av Norsk Landbruksrådgiving Innlandet og er delt mellom Knut Erling Røhnebæk og Harald Solberg.

Les KiOs vedtekter


Styret for KiO


Leder
John Lilleborge
Lilleborgevegen 24
1657 Torp
Mobil: 917 97 745
E-post: john@lilleborge.no

Nestleder
Håkon Tørrestad
Tørrestadgrenda 10
3220 Sandefjord
Mobil: 922 96 235
E-post: haatoe1@gmail.com 

Styremedlem
Rune Sandsether
Nedre Ugstad gård
Åsheimveien 3A
3490 Klokkarstua
Mobil: 971 85 710
E-post: postrune@online.no

Styremedlem
Ole A. Bøhn
Grenigutua 79
2160 Vormsund
Mobil: 911 05 155
E-post: grenigaard@gmail.com


Styremedlem
Ottar Kjus
Kongsveien 35
1430 Ås
Mobil: 913 91 456
E-post:bogkju@online.no

1. varamedlem
Erik Skaare
Sørumvegen 150
2335 Stange
Mobil: 95419797
E-post: erik.skaare@gmail.com

Org.sekretær
Harald Solberg
Telefon: 957 69 860 
E-post harald.solberg@nlr.no kio@kio.no

Sekretariat/innmelding
KiO 
Høyvangvegen 40
Blæstad

2322 Ridabu 
Hjemmeside www.kio.no 
E-post: kio@kio.no

Del denne siden med andre!

Share on Facebook

© 2019 KIO