Generell informasjon

Postadresse
KORNBØNDENES INTERESSEORGANISASJON
Høyvangvegen 40
Blæstad
2322 RIDABU

E-post kio@kio.no
Tlf 62 55 02 50

Nyheter

Har du korn på lager?

29. oktober 2018

Norske Felleskjøp har behov for å hente inn tall for din kornproduksjon, for å sikre at målpris kan bli tatt ut uten overnotering, og for å sikre balanse i kornmarkedet.  I en e-post sendt ut til alle kornprodusenter den 24. oktober, ber Norske Felleskjøp om tall for hvor mye korn du allerede har levert og hvor ...

Les mer...

KiO i høring om krisepakka etter tørken

11. oktober 2018

Tirsdag var KiO i Stortinget på høringen Næringskomiteen hadde rundt krisepakka (Stortingsprop. 119 S - tillegg til Jordbruksoppgjøret 2018 som følge av tørken). KiO var der sammen med Bondelaget, Småbrukarlaget, Tine og Norske Felleskjøp. KiO, ved leder John Lilleborge og nestleder Håkon Tørrestad, hadde fo ...

Les mer...

Mindre korn enn antatt

18. september 2018

Septemberprognonsen fra Norske Felleskjøp for tilgang på norsk korn viser en nedgang på 12 000 tonn korn i forhold til augustprognosen.  Avlingsnivået er av enheter i Norsk Landbruksrådgiving vurdert til å være 55 prosent av fjoråret, med ei prognose for avling i 2018 på 255 kilo per dekar (snitt av alle art ...

Les mer...

Kornbønder ble utelatt

7. september 2018

Kornbøndene ble utelatt i krisepakka. Dette til tross for at svært mange har enten gitt bort, eller solgt halmen til langt lavere pris enn markedspris.  Til Nationen sier styreleder i KiO, John Lilleborge, at kornbønder igjen ble ofret av bondelaget, til tross at så godt som alle har stilt opp med halm.  – Vi ...

Les mer...

Skuffet over krisepakke

31. august 2018

Kornbøndenes Interesseorganisasjon (KiO) konstaterer skuffet at kornbønder ikke kommer gunstig ut etter at landbruksorganisasjonene og regjeringen ble enig om en krisepakke for tørkerammede bønder.  – Kornbønder opplever som gruppe det største inntektsgapet for kalenderåret. 30 prosent egenandel for brutto a ...

Les mer...

Unngå spredning av ugras ved halmpressing

13. august 2018

Årets vekstsesong gjør at landbruket må stå sammen for å berge det som er mulig av potensielt grovfôr.  For mange kornprodusenter er ikke dette en årlig foretredelse, og KiO ser behov for å bevisstgjøre noen punkter som vil være med å redusere faren for spredning av skadegjørere.   Floghavre og hønseh ...

Les mer...

– Ikke fornøyd

22. mai 2018

Før helgen ble Bondelaget og Bonde- og Småbrukarlaget enige med Staten om jordbruksavtalen.  For kornprodusenter betyr avtalen en økning på 10 øre per kilo for matkorn og 8 øre per kilo for fôrkorn. I tillegg økes arealtilskuddet med 33 kr per dekar i sone 1 til 4.  John Lilleborge, leder i Kornbøndenes ...

Les mer...

Fortsatt et stykke igjen

5. mai 2018

– Staten tilbyr mer på korn enn jordbrukets krav, men det er fortsatt ikke nok til å kompensere for tidligere manglende kostnadsinndekning, sier John Lilleborge, leder for Kornbøndenes interesseorganisasjon (KiO) som reaksjon på Statens tilbud i årets jordbruksforhandlinger.  Jordbruket krevde 1,83 milliarde ...

Les mer...

Innspill til jordbruksforhandlingene

10. april 2018

Riktige tall, tetting av inntektsgap og full kostnadsdekning er bare noen av KiOs krav i årets jordbruksforhandlinger. KiO konstaterer at stortingsbehandlingen av Meld. St. 11 (2016-2017) klargjorde at en bærekraftig landbrukspolitikk må ha norsk arealbruk som fundament for matvaretrygghet. For å oppnå dette m ...

Les mer...

John Lilleborge gjenvalgt som leder

7. mars 2018

Årsmøtet ble avhold i Oslo 14. februar. Her ble John Lilleborge gjenvalgt som leder for KiO.  Det var et samlet årsmøte som gjenvalgte John Lilleborge som leder for Kornbøndenes interesseorganisasjon.  Under gjennomgangen av årsmeldinga hadde Lilleborge fokus på at korn og KiO var mye i media gjennom året ...

Les mer...

Et helt nødvendig brudd

19. mai 2017

John Lilleborge, leder i KIO. FOTO: Linda Sunde, Bondebladet Kio står fast på sitt mangeårige standpunkt om at statens prosentregning er galt utgangspunkt for å diskutere inntektsutvikling og -utjevning, og er slik sett veldig glad for at begge jordbruksorganisasjoner i år har brutt på dette grunnlag. At sta ...

Les mer...

Innspill til ny stortingsmelding om jordbruket

9. februar 2016

Korn og gras på dyrket mar er fundamentet for matforsyning og landbrukspolitikk. Dette er overskriften på KiO sitt innspill til ny stortingsmelding. I Norge er allerede dyrket mark en mangelvare, noe øker viktigheten av å disponere og ta vare på matjorda på en best mulig måte. KiO er selvsagt veldig skeptisk ti ...

Les mer...

KiO støtter brudd i forhandlingene

16. mai 2014

KiO er sterkt misfornøyd med å bli tilbudt inntektsnedgang, og mener det var riktig av landbrukets forhandlingsutvalg å bryte forhandlingene. At nær samtlige kornbønder ble tilbudt å tjene mindre i år enn i fjor var et nær umulig utgangspunkt. Da tallene fra budsjettnemnda var klar i mars, viste de at kostn ...

Les mer...

Del denne siden med andre!

Share on Facebook

© 2018 KIO