Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Generell informasjon

Postadresse
KORNBØNDENES INTERESSEORGANISASJON
Høyvangvegen 40
Blæstad
2322 RIDABU

E-post kio@kio.no
Tlf 957 69 860

Innspill til jordbruksforhandlingene

10. april 2018

Innspill til jordbruksforhandlingene

Riktige tall, tetting av inntektsgap og full kostnadsdekning er bare noen av KiOs krav i årets jordbruksforhandlinger.

KiO konstaterer at stortingsbehandlingen av Meld. St. 11 (2016-2017) klargjorde at en bærekraftig landbrukspolitikk må ha norsk arealbruk som fundament for matvaretrygghet. For å oppnå dette må utvilsomt kornøkonomien styrkes vesentlig. Kornøkonomien har sakket akterut i lang tid, og rene kornbruk tapte spesielt mye relativt til husdyrbruk som følge av den betydelige underdekningen for økte gjødselkostnader i 2008.
KiO krever at norsk kornproduksjon gis et vesentlig inntektsløft for å realisere Stortingets mål for arealbruk, matsikkerhet og beredskap, og i tråd med Regjeringens uttrykte mål om å styrke kanaliseringspolitikken.

Effektiv foredling
Et samvirkebasert markedsreguleringssystem som betjener en effektiv foredlingsindustri er etter KiOs oppfatning helt avgjørende. Det er likevel fortsatt KiOs oppfatning at jordbruket og avtalepartene må ta ansvar for å etablere sektorgjennomgående prinsipper for markedsbalanseringen, og at reguleringssystemet suppleres med et modernisert lovgrunnlag der statlig kontroll og effektive sanksjonsmekanismer etableres, slik et enstemmig Markedsbalanseringsutvalg anbefalte.
KiO krever at sektorgjennomgående prinsipper nedfelles for markedsbalanseringssystemene, at lovgrunnlaget moderniseres og at offentlig kontroll med normale sanksjonsmekanismer etableres. Som ledd i dette må også kornsektorens målpris- og markedsreguleringssystem normaliseres, herunder med målprispunkt på engrosnivå.

Økt kornpris
Lønnsom kornproduksjon er fundamentet også for produksjonsfordelingen mellom landsdeler, og dermed for distriktsjordbruket. Kraftfôrets andel av fôrseddelen øker også i melkeproduksjonen. Dette viser at kraftfôr relativt sett blir billigere enn grovfôr. Økt kornpris er derfor et viktig virke-
middel for å gjøre grasproduksjon lønnsomt, med tilhørende arealbruk og landbruksaktivitet i hele landet.
KiO mener fôrpolitikken for norske husdyr må drøftes nærmere. Herunder fundamentet for kanaliseringspolitikken og korn- og kraftfôrpolitikken, samt avls- og ytelsesmål som i dag er innrettet slik at stadig økende innhold av importerte ingredienser i kraftfôret blir etterspurt.

Les konkrete krav

Les overordnet dokument

Du kan også lese mer om KiOs krav til jordbruksforhandlingene i medlemsbladet På kornetDel denne siden med andre!

Share on Facebook

© 2024 KIO