Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Generell informasjon

Postadresse
KORNBØNDENES INTERESSEORGANISASJON
Høyvangvegen 40
Blæstad
2322 RIDABU

E-post kio@kio.no
Tlf 957 69 860

Kronikk i Nationen

21. april 2021En bedret kornøkonomi nødvendig for å opprettholde et landbruk i hele landet!

Av: Styret i KiO

Kornbøndenes Interesseorganisasjon (KiO) krever et kraftig løft i kornøkonomien under årets jordbruksforhandlinger!

Kornøkonomien er nøkkelen til en god arbeidsfordeling i det norske jordbruket – med dårlig kornøkonomi vil flere velge produksjoner som naturlig hører hjemme i andre deler av landet, men som kan drives mer økonomisk og med større arealer i kornområdene. En trygg kornøkonomi vil derfor trygge arbeidsdelingen mellom husdyrproduksjoner, korn og frukt/bær/grønt.

KiO mener korn må prioriteres under årets jordbruksforhandlinger av flere grunner: 

 • Kornets spesielle egenskaper for lagring og bruk (beredskap)
 • Korn er et produkt som er vegetabilsk, klimavennlig og kan spises direkte av mennesker
 • Korn er det eneste aktuelle produkt som kan bidra til økt selvforsyning i et omfang som monner
 • Kornprodukter er klimavennlige både til dyr og mennesker.
 • Statistikk viser en nedgang i kornareal de seinere år og en forskyvning av grasdyrking og kjøttproduksjon mot kornområdene, og en nedgang i samlet dyrket areal, og i grasarealer i de marginale områder. En styrket kornøkonomi vil bremse denne uønskede utvikling.

KiO mener kornøkonomien må styrkes med følgende tiltak:

 • Full kostnadskompensasjon
 • Riktige tall i beregningsgrunnlaget, og ny behandling av kapitalkostnader
 • Inntektsutvikling som de andre produksjoner i landbruket for året det forhandles for
 • Gap mellom kornproduksjon og de øvrige produksjoner i jordbruket må tettes

 • Kornet skal ha sin del av den tettingen av gapet som jordbruket krever i forhold til sammenligningsgrupper
 • Samlet er KIO klare på at et økonomisk krav på over 1 kr/kg korn er nødvendig grep over en 2-års periode for å nå disse målene

KiO krever slik lønnsomhetsøkning på korn:

 • 50 øre/kg i 2021 og 50 øre/kg i 2022, etter full kostnadskompensasjon. Prisnedskrivning og matkorntilskudd bør dekke en brorpart av økningen.
 • Økning i arealtilskudd på kr 100/da for 0-400 da, kr 50/da for 400-800 da. I tillegg bør driftsvansketillegg innføres.
 • Det bør satses på proteinvekster som erter, bønner og oljevekster og vurderes proteinbetaling av fôrkorn.
 • Av hensyn til matsikkerhet og for å jevne ut årsvariasjoner bør det holdes et beredskapslager for mathvete. Korn er det jordbruksprodukt som egner seg best til lagring. Lagermuligheter kan skaffes hos kornprodusentene.

Korn er det jordbruksproduktet som egner seg best til lagring. Norsk korn er viktig for å sikre Norge en størst mulig selvforsyning over år.

d  Korn er det jordbruksproduktet som egner seg best til lagring. Norsk korn er viktig for å sikre Norge en størst mulig selvforsyning over år.Del denne siden med andre!

Share on Facebook

© 2024 KIO