Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Generell informasjon

Postadresse
KORNBØNDENES INTERESSEORGANISASJON
Høyvangvegen 40
Blæstad
2322 RIDABU

E-post kio@kio.no
Tlf 957 69 860

Kun få kornprodusenter fikk riktig kompensasjon

15. november 2021

Kun få kornprodusenter fikk riktig kompensasjon

Foto: Åsmund Langeland

Dersom det skrives om gjødselpriser i historiebøkene vil 2008 måtte få god plass. Fra å ha en av historiens høyeste kornpriser fikk vi historiens høyeste gjødselpriser. Dette skapte svært mye turbulens også i Norge.

Slik startet en KiO-artikkel fra 2009, etter at kornbønder ble underkompensert etter kompensasjonsforhandlingene januar 2009. KiO mener at historien, ikke uventet, har gjentatt seg.

I tilleggsforhandlingene som ble avsluttet sist måned, ble økte gjødsel- og bygningskostnader satt sammen til en ordning. Planteprodusenter, gris- og fjørfeprodusenter fikk all komensasjon på arealet, mens drøvtygger- og grovfôrprodusenter fikk en kombinasjon av husdyr- og arealtilskudd. For kornprodusenter havnet samlet tilskudd på kr 85/ daa (Bondebladet nr 44). En kornprodusent fikk ingen ekstra tilskudd for bygge- og vedlikeholdskostnader på eventuelle driftsbygninger til vanlige husdyrproduksjoner (fjørfe og svin) på en korngård.

KiO har regnet på ekstra kostnader for en kornprodusent, avhengig av gjødslingsstyrke og hvilken gjødseltype som er riktig for vedkommendes gard. Merkostnadene mai-oktober varierer mellom 82-120 kr/ daa, avhengig av disse. Størst sprik mellom prisøkning og tilskudd blir det for de kornprodusentene som dyrker matkorn av vår- eller høsthvete. Mange av disse bor også i områder med lite husdyr, så de er mest avhengig av å kjøpe inn gjødsel.

KiO er ikke forundret over resultatet av forhandlingene. At matkornproduksjonen kommer i faresonen for å bli kraftig redusert, kan bli et resultat. Mange har erfart at mathveteproduksjonen, spesielt på de kvaliteter vi er avhengig av i Norge, allerede henger i en tynn tråd, da bygg til fôr gir bedre økonomisk resultat. Med enda større sprik i mulig fortjeneste, vil matkornarealet stå i fare, enten til annet korn, eller til produksjoner som hører hjemme i andre deler av landet.

KiO leverer hvert år inn et dokument til partene i jordbruksoppgjøret. Med en så stor underdekning som tilleggsforhandlingene har gitt oss, forventer vi at det resterende legges inn i de ordinære forhandlingene til våren. Bare underkompensasjonen på gjødsel i det som skulle gi oss kompensasjon for både gjødsel og byggekostnader, beløper seg til nær 10 øre/ kg korn, eller 20-25.000 kr/ for en gard med 500 daa korn. Som sist mener KiO at denne kompensasjonen bør komme på kornprisen, da gjødsel i hovedsak er en kostnad som er  proporsjonalt med avlingsnivået.

Kravet fra KiO er uansett klart: Full inndekning i neste års jordbruksforhandlinger, og mest på pris

 

For styret i Kornbøndenes Interesseorganisasjon, KiO

Håkon Tørrestad, lederDel denne siden med andre!

Share on Facebook

© 2024 KIO