Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Generell informasjon

Postadresse
KORNBØNDENES INTERESSEORGANISASJON
Høyvangvegen 40
Blæstad
2322 RIDABU

E-post kio@kio.no
Tlf 957 69 860

Misfornøyd med å bli tilbudt inntektsnedgang

8. mai 2014

Leder for KiO, Leiv Blakstad
Leder for KiO, Leiv Blakstad

Styreleder i KiO, Leiv Blakstad, er misfornøyd med å bli tilbudt inntektsnedgang.

KiO er sterkt misfornøyd med å bli tilbudt inntektsnedgang, men ber forhandlingsutvalget starte forhandlinger.

Gjennom sine få måneder som statsråd har Sylvi Listhaug gitt få, men tydelige signaler om hvilken retning regjeringen ønsker at landbrukspolitikken skal gå. Tirsdag kom fasiten: Regjering følger opp sine signaler. Nå setter landbruket sin lit til at KrF og Venstre vil si tydelig fra om at den økonomiske utviklingen er for svak, og delvis helt feil, slik at forhandlingsviljen kommer hos departementet.

Korn
Da tallene fra budsjettnemnda var klar i mars, viste de at kostnadsøkningen for korn vil dreie seg om ca 10 øre pr kg for inneværende sesong. Med tilbud om halvparten, samt reduksjon i arealtilskuddet for hele korn-Norge, betyr det at kornprodusentene får dekket kun 20 % av kostnadsøkningen, gitt norsk normalavling.

Avkortingsgrensa
KiO har vært motstander av avkortingen av arealtilskudd ved 800 dekar. Denne blir foreslått fjernet, noe vi da synes er fornuftig. For de gardsbrukene som driver mer enn dette arealet, dekkes kostnadsøkningen for arealer over avkortingsgrensa. Slik kornprodusentene er håndtert forventes det vel at vi skal være fornøyd med det. Men kostnadsdekning gir ikke inntektsøkning!

Prisnedskriving
Det eneste KiO kan stille seg helt bak i tilbudet fra staten, er økt prisnedskriving og at regjeringen vil dekke hele prisøkningen med økt prisnedskrivingstilskudd. At matmjølet ikke blir dyrere er viktigst, da spesielt mathvetevolumet raskt kan nå taket av hva bakeriene kan ta unna. Vi håper staten går med på å følge opp denne 1:1-politikken, dersom eventuelle forhandlinger slår  positivt ut for korn.

Forhandlinger
KiO mener landbrukets forhandlingsutvalg bør gå til forhandlinger for å finne ut hvor langt regjeringen og dens støttespillere i Stortinget vil strekke seg. KiO mener likevel at landbruket må stille de samme krav til forhandlingsresultat som de ville ha gjort med Slagsvold Vedum som motpart. Og med så dårlig tilbud for kornprodusenter, setter KiO som krav at kornøkonomien må få et spesielt fokus i forhandlingene.

Del denne siden med andre!

Share on Facebook

© 2024 KIO