Generell informasjon

Postadresse
KORNBØNDENES INTERESSEORGANISASJON
Høyvangvegen 40
Blæstad
2322 RIDABU

E-post kio@kio.no
Tlf 62 55 02 50

Nyheter

Misfornøyd med å bli tilbudt inntektsnedgang

8. mai 2014

Styreleder i KiO, Leiv Blakstad, er misfornøyd med å bli tilbudt inntektsnedgang. KiO er sterkt misfornøyd med å bli tilbudt inntektsnedgang, men ber forhandlingsutvalget starte forhandlinger. Gjennom sine få måneder som statsråd har Sylvi Listhaug gitt få, men tydelige signaler om hvilken retning regje ...

Les mer...

- Maten er for billig!

17. februar 2014

Charlotte Spurkeland fra Høyre uttrykker, til applaus og jubel fra deltakerne på Kornbøndenes interesseorganisasjon (KiO) sitt fagmøte, at hun mener maten er for billig i Norge. Samtidig mener hun kornprodusentene fortjener bedre betaling for den jobben de gjør. Salen bryter ut i spontan applaus når Høyres re ...

Les mer...

Lite matkornjord er udyrket

7. januar 2014

Norge har svært lite dyrkbar jord i reserve. 12,5 millioner dekar er ubenyttet dyrkbar jord, og under to prosent ligger i områder egnet for matkorndyrking – et areal tilsvarende halve Oslo kommune. Bare tre prosent av Norges areal er jordbruksareal, og stadig forsvinner dyrkbar jord til fordel for nye boliger, vege ...

Les mer...

Kvalitet krever kompetanse

6. januar 2014

Olav P. Breivik (61) er kornprodusent på 2800 dekar i Hobøl kommune i Østfold. Han har klare meninger om hva som kreves av framtidige kornprodusenter. – Vi er matprodusenter, og er vel den eneste næringa som ikke fordrer fagbrev. Det er underlig, sier Breivik. Bonde Olav P. Breivik en en markant aktør i næ ...

Les mer...

Ikke noe å gå på!

26. april 2013

KiO krevde foran årets oppgjør en prisstigning på 50 øre - etter kostnadsdekning. Med 4 øre i forventet kostnadsøkning (gjennomsnitt for referansebruk 2, 22 og 23), er det stor avstand fra Forhandlingsutvalgets krav. Styreleder, Leiv Blakstad, mener derfor at de som forhandler på bøndenes vegne ikke har noe å ...

Les mer...

Minister fikk rapport fra ekspertgruppa

14. februar 2013

Under åpningen av Bioforsk-konferanse på Hamar den 6. februar fikk Landbruks- og matminister Trygve M. S. Vedum (Sp) overlevert Ekspertgruppens rapport over utfordringer og tiltak for økt norsk kornproduksjon. Harald Solberg, sekretær i KiO, har vært et av ekspertgruppens ti medlemmer. Rapporten inneholder man ...

Les mer...

– Vi støtter bruddet i jordbrukdsforhandlingene

14. februar 2013

2012-05-15 Det sier interesseorganisasjonene KiO, Tyr, Geno, Norsvin og Norsk Fjørfelag som har gått sammen om en støtteerklæring til vedtaket om brudd i jordbruksoppgjøret. Les hele pressemeldingen KiO har tidligere anbefalt brudd og vi er veldig godt fornøyd med at partene hørte på vår anbefaling. Selv ...

Les mer...

KiO anbefaler brudd

14. februar 2013

10.5. Styret i KiO har diskutert Statens tilbud til Jordbruksforhandlingene. Vi synes at tilbudet er så dårlig at det ikke er grunnlag for å forhandle. Vi anbefaler derfor Bondelaget å bryte forhandlingene med Staten med en gang. Gjennom hele høsten og vinteren har landbruks og matministeren sagt at det er ...

Les mer...

Ikke noe å gå på

14. februar 2013

4.5. Styremedlemmene i KiO er enige om hva som kreves av jordbrukets forhandlingsutvalg: Det er ikke noe å gå på i forhold til det kravet jordbruket har satt fram. Skal de kunne si at korn er prioritert er 20 øre et minimum av hva forhandlingsresultatet må inneholde. Det høres kanskje ikke mye ut, men 30 ø ...

Les mer...

Bøndenes krav til forhandlingen 2012

14. februar 2013

4. 5 KiO vil oppsummere og kommentere bøndenes (forhandlingsutvalgets) krav angående de viktigste punktene som har med korn og kornøkonomi, seinest mandag. Så langt vil vi si at mens KiOs krav var 20 øre + kostnadsdekning (totalt 30-31 øre pr kg), ligger forhandlingsutvalgets krav på 20 øre for matkorn, 1 ...

Les mer...

Gir råd til ministeren

14. februar 2013

Sekretær for Kornbøndenes interesseorganisasjon (KiO), Harald Solberg, har blitt plukket ut til å sitte i Landbruks- og matministerens ekspertgruppe. En gruppe som skal gi råd om hvordan norsk kornproduksjon kan økes. Gruppen, som består blant annet av fagpersoner innen Bioforsk, UMB, Yara, Felleskjøpet, Gra ...

Les mer...

Ikke noe å gå på - om korn i kravet!

1. mai 2012

Styremedlemmer i KiO sier dette om kravet: 20 øre gir bare halve inntektsveksten – ikke noe å gå på i forhandlingene Det er et krav som gir bare halvparten av hva KIO har som innspill til forhandlingene siden vi ba om Kostnadsdekning på 10-11 øre og et generelt tillegg på 20 øre. Når kravet fra våre forha ...

Les mer...

KiO støtter Bondelaget fullt og helt i saken om feil i beregninger om vederlag til eget arbeid

13. mars 2012

Dette har vært en av sakene KiO har løftet i flere år: Å skille vederlag til egenkapital og eget arbeid. Grunnen er nettopp slik bondelagslederen sier: At egenkapitalen ikke gis avkastning hvis en skal ta ut anstendig lønn, eller motsatt, er nettopp problemet i denne saken. Uten at de to delene i inntektsbegrepet ...

Les mer...

Del denne siden med andre!

Share on Facebook

© 2018 KIO