Generell informasjon

Postadresse
KORNBØNDENES INTERESSEORGANISASJON
Høyvangvegen 40
Blæstad
2322 RIDABU

E-post kio@kio.no
Tlf 957 69 860

Nyheter

Et helt nødvendig brudd

19. mai 2017

John Lilleborge, leder i KIO. FOTO: Linda Sunde, Bondebladet Kio står fast på sitt mangeårige standpunkt om at statens prosentregning er galt utgangspunkt for å diskutere inntektsutvikling og -utjevning, og er slik sett veldig glad for at begge jordbruksorganisasjoner i år har brutt på dette grunnlag. At sta ...

Les mer...

Innspill til ny stortingsmelding om jordbruket

9. februar 2016

Korn og gras på dyrket mar er fundamentet for matforsyning og landbrukspolitikk. Dette er overskriften på KiO sitt innspill til ny stortingsmelding. I Norge er allerede dyrket mark en mangelvare, noe øker viktigheten av å disponere og ta vare på matjorda på en best mulig måte. KiO er selvsagt veldig skeptisk ti ...

Les mer...

KiO støtter brudd i forhandlingene

16. mai 2014

KiO er sterkt misfornøyd med å bli tilbudt inntektsnedgang, og mener det var riktig av landbrukets forhandlingsutvalg å bryte forhandlingene. At nær samtlige kornbønder ble tilbudt å tjene mindre i år enn i fjor var et nær umulig utgangspunkt. Da tallene fra budsjettnemnda var klar i mars, viste de at kostn ...

Les mer...

Misfornøyd med å bli tilbudt inntektsnedgang

8. mai 2014

Styreleder i KiO, Leiv Blakstad, er misfornøyd med å bli tilbudt inntektsnedgang. KiO er sterkt misfornøyd med å bli tilbudt inntektsnedgang, men ber forhandlingsutvalget starte forhandlinger. Gjennom sine få måneder som statsråd har Sylvi Listhaug gitt få, men tydelige signaler om hvilken retning regje ...

Les mer...

- Maten er for billig!

17. februar 2014

Charlotte Spurkeland fra Høyre uttrykker, til applaus og jubel fra deltakerne på Kornbøndenes interesseorganisasjon (KiO) sitt fagmøte, at hun mener maten er for billig i Norge. Samtidig mener hun kornprodusentene fortjener bedre betaling for den jobben de gjør. Salen bryter ut i spontan applaus når Høyres re ...

Les mer...

Lite matkornjord er udyrket

7. januar 2014

Norge har svært lite dyrkbar jord i reserve. 12,5 millioner dekar er ubenyttet dyrkbar jord, og under to prosent ligger i områder egnet for matkorndyrking – et areal tilsvarende halve Oslo kommune. Bare tre prosent av Norges areal er jordbruksareal, og stadig forsvinner dyrkbar jord til fordel for nye boliger, vege ...

Les mer...

Kvalitet krever kompetanse

6. januar 2014

Olav P. Breivik (61) er kornprodusent på 2800 dekar i Hobøl kommune i Østfold. Han har klare meninger om hva som kreves av framtidige kornprodusenter. – Vi er matprodusenter, og er vel den eneste næringa som ikke fordrer fagbrev. Det er underlig, sier Breivik. Bonde Olav P. Breivik en en markant aktør i næ ...

Les mer...

Del denne siden med andre!

Share on Facebook

© 2019 KIO